V Sintalu skrbijo za izobraževanje

Oct 8th, 2011 | Avtor | Kategorija: Plačane objave

Kompetentni  zaposleni  v  storitveni dejavnosti prispevajo večinski delež h kakovosti poslovanja. Zato v Sintal-u menijo, da izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ne moreta in ne smeta biti prepuščena naključju ali samo posameznikovi volji in samoiniciativi.

S tem se strinjajo tudi strokovnjaki iz podjetja SIQ, ki so junija opravili redno presojo skladnosti Sintalovega poslovanja z zahtevami standarda ISO 9001. Njihove ugotovitve so bile, da smo zelo aktiven kolektiv, ki se hitro odziva na spremembe v okolju, uvaja veliko novosti  in daje velik poudarek notranjemu izobraževanju.

Spodbujamo k formalnemu in neformalnemu izobraževanju
V naših podjetjih skrbimo, da se čim več zaposlenih  lahko  vključuje  v  formalne  in  neformalne oblike  izobraževanja. Vanje se vključujejo sami ali pa se udeležujejo  izobraževanj, ki  jih  organizira podjetje.

Varnostniki redno poglabljajo znanja s področij varstva pri delu, pooblastil varnostnika, varovanja  trgovin  in varnega ravnanja z orožjem. Prevozniki denarja in interventi se v teoriji in praksi ukvarjajo z varnim ravnanjem z orožjem, varstvom pri delu, spremenjenim pravilnikom o načinu prevoza  in varovanja denarja  in sodobnimi kovčki za varen prenos denarja.

Tehniki so se pred kratkim intenzivneje posvečali programiranju alarmnih central, elementom požarnega sistema, CO javljalnikom, HikVision opremi, kasetam za bančne avtomate, MIP modulom in dimnih bankovcem.

Projektanti sistemov tehničnega varovanja so se seznanili z novo družino central Morley ZX, radijskim pozivnikom KPSystems, protivlomnim sistemom Galaxy razreda 3 in sistemom dimnih bankovcev ter sodelovali pri usposabljanju iz detekcije plina Sensitron.

V  zadovoljstvo  naših  naročnikov  se  držimo  načela  neznanega avtorja: »Učenje je prvi korak, življenje šele drugi.«

mag. Lili Šmalc Pajk

Tags:

Napiši komentar

You must be Prijavljen si kot to post a comment.