Posts Tagged ‘ plača ’

Obračun plač

Oct 2nd, 2011 | Avtor | Kategorija: Plačane objave

Beseda »plača« ima v Slovarju slovenskega knjižnega jezika več izrazov, ki z ekonomskega stališča med sabo nimajo sopomena. Tako so do leta 1965 izraz »plača« razlagali kot vsoto, ki jo na določena razdobja dobi zaposleni za svoje delo. V pogovornem jeziku ji pravimo osebni dohodek, starinski izraz zanjo pa je plačilo. Širši pojem je »dohodek iz zaposlitve«, ki poleg plač in nadomestil vključuje tudi druge prejemke, kot so: regres, jubilejne nagrade, odpravnine itd.

Kateri koli izraz že uporabljamo, gre za občutljivo področje, zlasti kadar pride do nepravilnosti kar zadeva obračun plač. Obračun plač zajema tako obračun regresa, božičnice ter nagrad in drugih dodatkov, potnih stroškov, najemnin, sejnin, dividend … kot tudi obračun avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb, mesečno poročanje državi (DURS, AJPES …), tiskaje plačilnih listin idr. Vse to korektno opravljajo za to usposobljeni strokovnjaki – računovodje, ki jim obračun plač predstavlja eno izmed njihovih storitev.  Na koncu meseca si vsak želi imeti čiste račune in zadovoljne zaposlene, in seveda dobiček. Pri tem nam lahko odločilno pomaga tudi računovodski servis.