Posts Tagged ‘ nepremičnine ’

Nepremičnine

Oct 15th, 2011 | Avtor | Kategorija: Plačane objave

Nepremičnine lahko ločimo glede na lokacijo, velikost, starost, gradbeno  fazo idr. Glede na dejansko uporabo nepremičnin pa nepremičnine delimo na stanovanjske, poslovne, industrijske, kmetijske, javne in nepremičnine za posebne namene. Vsaka nepremičnina ima fizične lastnosti, kot so nepremičnost, relativna neuničljivost ter edinstvenost, pa tudi ekonomske lastnosti, med katere prištevamo relativno redkost, fizično in ekonomsko lokacijo, soodvisnost in dolgo povračilno dobo investicij vanjo.

Nepremičninski zakoni in regulacije, regionalni in lokalni prostorski plani, nadzori najemnin itd. so tisti pomembni institucionalni dejavniki, ki bistveno vplivajo na same nepremičnine, na poslovanje z njimi pa vplivajo tudi razna nepremičninska združenja in organizacije.

Vsak lastnik nepremičnine po svojih zmožnostih, željah in nameri skrbi za svojo nepremičnino, pri tem pa se nenehno srečuje s številnimi zakonskimi pravili, obveznostmi ter predpisi, ki mu jih nalagajo država in občine.