Arhiv za October 2011

Nepremičnine

Oct 15th, 2011 | Avtor | Kategorija: Plačane objave

Nepremičnine lahko ločimo glede na lokacijo, velikost, starost, gradbeno  fazo idr. Glede na dejansko uporabo nepremičnin pa nepremičnine delimo na stanovanjske, poslovne, industrijske, kmetijske, javne in nepremičnine za posebne namene. Vsaka nepremičnina ima fizične lastnosti, kot so nepremičnost, relativna neuničljivost ter edinstvenost, pa tudi ekonomske lastnosti, med katere prištevamo relativno redkost, fizično in ekonomsko lokacijo, soodvisnost in dolgo povračilno dobo investicij vanjo.

Nepremičninski zakoni in regulacije, regionalni in lokalni prostorski plani, nadzori najemnin itd. so tisti pomembni institucionalni dejavniki, ki bistveno vplivajo na same nepremičnine, na poslovanje z njimi pa vplivajo tudi razna nepremičninska združenja in organizacije.

Vsak lastnik nepremičnine po svojih zmožnostih, željah in nameri skrbi za svojo nepremičnino, pri tem pa se nenehno srečuje s številnimi zakonskimi pravili, obveznostmi ter predpisi, ki mu jih nalagajo država in občine.V Sintalu skrbijo za izobraževanje

Oct 8th, 2011 | Avtor | Kategorija: Plačane objave

Kompetentni  zaposleni  v  storitveni dejavnosti prispevajo večinski delež h kakovosti poslovanja. Zato v Sintal-u menijo, da izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ne moreta in ne smeta biti prepuščena naključju ali samo posameznikovi volji in samoiniciativi.

S tem se strinjajo tudi strokovnjaki iz podjetja SIQ, ki so junija opravili redno presojo skladnosti Sintalovega poslovanja z zahtevami standarda ISO 9001. Njihove ugotovitve so bile, da smo zelo aktiven kolektiv, ki se hitro odziva na spremembe v okolju, uvaja veliko novosti  in daje velik poudarek notranjemu izobraževanju.

Preberi več… »Obračun plač

Oct 2nd, 2011 | Avtor | Kategorija: Plačane objave

Beseda »plača« ima v Slovarju slovenskega knjižnega jezika več izrazov, ki z ekonomskega stališča med sabo nimajo sopomena. Tako so do leta 1965 izraz »plača« razlagali kot vsoto, ki jo na določena razdobja dobi zaposleni za svoje delo. V pogovornem jeziku ji pravimo osebni dohodek, starinski izraz zanjo pa je plačilo. Širši pojem je »dohodek iz zaposlitve«, ki poleg plač in nadomestil vključuje tudi druge prejemke, kot so: regres, jubilejne nagrade, odpravnine itd.

Kateri koli izraz že uporabljamo, gre za občutljivo področje, zlasti kadar pride do nepravilnosti kar zadeva obračun plač. Obračun plač zajema tako obračun regresa, božičnice ter nagrad in drugih dodatkov, potnih stroškov, najemnin, sejnin, dividend … kot tudi obračun avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb, mesečno poročanje državi (DURS, AJPES …), tiskaje plačilnih listin idr. Vse to korektno opravljajo za to usposobljeni strokovnjaki – računovodje, ki jim obračun plač predstavlja eno izmed njihovih storitev.  Na koncu meseca si vsak želi imeti čiste račune in zadovoljne zaposlene, in seveda dobiček. Pri tem nam lahko odločilno pomaga tudi računovodski servis.Oblazinjeno pohištvo

Oct 2nd, 2011 | Avtor | Kategorija: Plačane objave

Oblazinjeno pohištvo, ki ga ne bi bilo potrebno čistiti – no, takšnega zaenkrat še niso izumili. A če samo pomislite, kakšen odnos bi šele potem imeli do svojega pohištva. Če ga moramo tu in tam očistiti, imamo vsaj stik z njim, smo hvaležni za to, kar imamo in se trudimo tudi svoje imetje vzdrževati in ohranjati lepo.

Materiali, ki so odporni na madeže ter imajo dolgo vzdržljivost, so seveda med najbolj iskanimi, a včasih damo prednost tudi izgledu, barvi, naravnim materialom ipd. Oblazinjeno pohištvo, narejeno iz katerega koli materiala, pa je na srečo vedno mogoče očistiti. Seveda se postopki razlikujejo od materiala do materiala, svoje oblazinjeno pohištvo pa lahko zaščitimo tudi s pregrinjali in blazinami. Rešitev se vedno najde, tako lahko kupimo resnično tisto, kar nam je všeč tudi zaradi videza in ne samo zaradi materiala, na katerega prisegamo in ki naj bi bil po mnenju mnogih najboljši. Kar je najboljše za nekoga, še ni nujno, da je tudi za vse druge. Zato zaupajte svojim občutkom.